Committee

ISPPD Office Bearers

John

Dr. Parimala Kulkarni

John

Dr. Nikhil Srivastava

John

Dr. Radhika Muppa

John

Dr. Shashikiran ND


Advisors

Dr. Ashima Goyal

Dr. Inder Kumar Pandit

Dr. Mousumi Goswami

Dr. Radhika Muppa

Dr. Shashikiran N.D.


Convention Organizing Committee

John

Dr. Parimala Kulkarni

John

Dr. Nikhil Srivastava

John

Dr. Vijay Prakash Mathur


Guest Lectures and Symposium

Dr. Vivek Rana

Dr. Farhin Katge

Dr. Shilpi Tiwari


Paper Presentations

Dr. Sharath Asokan

Dr. Madhu K

Dr. J. M. Farzan


Poster Presentations

Dr. Anshula Deshpande

Dr. Virat Galhotra

Dr. Mahesh Dadpe


Pre-Convention Course

Dr. Kunal Gupta (Chairman)

Dr. Sonali Saha

Dr. Noopur Kaushik

Dr. Gunjan Yadav


Registration

Dr. Shantanu Choudhari (Chairman)

Dr. Ritesh Kalaskar

Dr. Sarvana Kumar

Dr. Shruti Jha


Trade fair

Dr. Sudhindra Baliga (Chairman)

Dr. B. S. Suresh

Dr. Vivek Gaurav

Dr. Rohan Bhatt


Food & Hospitality

Dr. Himanshu Kapoor (Chairman)

Dr. Deepak Bhayya

Dr. Kalpna Chaudhary

Dr. Anukriti Dimri


Transport & Accommodation

Dr. Vijay Wadhwan

Dr. Vivek Gaurav

Dr. Abhinav Sharma


Inauguration

Dr. Susant Mohanty

Dr. Subbalekshmi

Dr. Navpreet Kaur


Gift & Mementos

Dr. N. Srinivas

Dr. Babita Niranjan

Dr. Gagandeep Lamba


Website and Printing

Dr. Ashish Saxena

Dr. Sunil Shetty

Dr. Tushar Pruthi